Geschäftsjahr 2017/2018
15. November 2017
Fabasoft AG 6-Monatsbericht 2017/2018
29. August 2017
Fabasoft AG 3-Monatsbericht 2017/2018 (Quartalsmitteilung)
Geschäftsjahr 2016/2017
7. Juni 2017
Fabasoft AG Geschäftsbericht 2016/2017
7. Juni 2017
Fabasoft Jahresfinanzbericht 2016/2017
28. Februar 2017
Fabasoft AG 9-Monatsbericht 2016/2017 (Quartalsmitteilung)
30. November 2016
Fabasoft AG 6-Monatsbericht 2016/2017
29. August 2016
Fabasoft AG 3-Monatsbericht 2016/2017 (Quartalsmitteilung)
Geschäftsjahr 2015/2016
7. Juni 2016
Geschäftsbericht 2015/2016
7. Juni 2016
Jahresfinanzbericht 2015/2016
Download
868 KB
29. Februar 2016
9-Monatsbericht 2015/2016
30. November 2015
6-Monatsbericht 2015/2016
28. August 2015
3-Monatsbericht 2015/2016
Geschäftsjahr 2014/2015
10. Juni 2015
Geschäftsbericht 2014/2015
10. Juni 2015
Jahresfinanzbericht 2014/2015
Download
616 KB
27. Februar 2015
9-Monatsbericht 2014/2015
Download
722 KB
28. November 2014
6-Monatsbericht 2014/2015
Download
775 KB
29. August 2014
3-Monatsbericht 2014/2015
Download
724 KB
Geschäftsjahr 2013/2014
4. Juni 2014
Geschäftsbericht 2013/2014
4. Juni 2014
Jahresfinanzbericht 2013/2014
Download
793 KB
28. Februar 2014
9-Monatsbericht 2013/2014
29. November 2013
6-Monatsbericht 2013/2014
29. August 2013
3-Monatsbericht 2013/2014
Geschäftsjahr 2012/2013
5. Juni 2013
Geschäftsbericht 2012/2013
5. Juni 2013
Jahresfinanzbericht 2012/2013
28. Februar 2013
9-Monatsbericht 2012/2013
30. November 2012
6-Monatsbericht 2012/2013
29. August 2012
3-Monatsbericht 2012/2013
Geschäftsjahr 2011/2012
31. Mai 2012
Geschäftsbericht 2011/2012
31. Mai 2012
Jahresfinanzbericht 2011/2012
29. Februar 2012
9-Monatsbericht 2011/2012
30. November 2011
6-Monatsbericht 2011/2012
29. August 2011
3-Monatsbericht 2011/2012
Geschäftsjahr 2010/2011
30. Mai 2011
Geschäftsbericht 2010/2011
30. Mai 2011
Jahresfinanzbericht 2010/2011
Download
1013 KB
28. Februar 2011
9-Monatsbericht 2010/2011
30. November 2010
6-Monatsbericht 2010/2011
27. August 2010
3-Monatsbericht 2010/2011
Geschäftsjahr 2009/2010
1. Juni 2010
Geschäftsbericht 2009/2010
1. Juni 2010
Jahresfinanzbericht 2009/2010
Download
579 KB
26. Februar 2010
9-Monatsbericht 2009/2010
Download
574 KB
30. November 2009
6-Monatsbericht 2009/2010
Download
646 KB
28. August 2009
3-Monatsbericht 2009/2010
Download
511 KB
Geschäftsjahr 2008/2009
9. Juni 2009
Geschäftsbericht 2008/2009
9. Juni 2009
Jahresfinanzbericht 2008/2009
Download
450 KB
27. Februar 2009
9-Monatsbericht 2008/2009
Download
456 KB
28. November 2008
6-Monatsbericht 2008/2009
Download
643 KB
29. August 2008
3-Monatsbericht 2008/2009
Download
586 KB
Geschäftsjahr 2007/2008
3. Juni 2008
Geschäftsbericht 2007/2008
3. Juni 2008
Jahresfinanzbericht 2007/2008
Download
820 KB
29. Februar 2008
9-Monatsbericht 2007/2008
28. November 2007
6-Monatsbericht 2007/2008
29. August 2007
3-Monatsbericht 2007/2008
Geschäftsjahr 2006/2007
4. Juni 2007
Geschäftsbericht 2006/2007
28. Februar 2007
9-Monatsbericht 2006/2007
30. November 2006
6-Monatsbericht 2006/2007
31. August 2006
3-Monatsbericht 2006/2007
Geschäftsjahr 2005/2006
6. Juni 2006
Geschäftsbericht 2005/2006
28. Februar 2006
9-Monatsbericht 2005/2006
30. November 2005
6-Monatsbericht 2005/2006
31. August 2005
3-Monatsbericht 2005/2006
Geschäftsjahr 2004/2005
1. Juni 2005
Geschäftsbericht 2004/2005
28. Februar 2005
9-Monatsbericht 2004/2005
29. November 2004
6-Monatsbericht 2004/2005
31. August 2004
3-Monatsbericht 2004/2005